Nắp hố ga bị vỡ không có đơn vị nào nhận trách nhiệm - Bán nắp hố ga, song thoát nước bảo hành 1 năm. Nắp hố ga thiết kế khóa hiện đại

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao

Nắp hố ga bị vỡ không có đơn vị nào nhận trách nhiệm

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016
Tags: ,