Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hơn 16 nghìn tỷ đồng - Bán nắp hố ga, song thoát nước bảo hành 1 năm. Nắp hố ga thiết kế khóa hiện đại

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hơn 16 nghìn tỷ đồng

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016
Tags: